Institut for Produktionsdyr og Heste – Københavns Universitet

Institut for Produktionsdyr og Heste 

Instituttet hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og er et af tre institutter på husdyr- og veterinærområdet. Den faglige organisation består af Universitetshospitalet for Store Husdyr og de fire disciplinorienterede sektioner: Medicin og Kirurgi, Produktion og Sundhed, Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse samt Veterinær Reproduktion og Obstetrik.
Instituttet var tidligere en del af Landbohøjskolen / KVL.

Forskning

Instituttet udfører forskning indenfor husdyr- og veterinærvidenskab. Forskningen favner bredt og strækker sig lige fra det molekylære niveau over enkeltdyr og besætninger til populatio-
ner

Centre & Samarbejder

Instituttet råder over nogle centre med
fokus på fx svine- og kvægproduktion og laver forskningssamarbejder med andre universiteter, organisationer, myndigheder og erhvervsvirksomheder i ind- og udland

Hospitalet for Store Husdyr

Hospitalet danner rammen for uddan-
nelse og oplæring af dyrlæger og råder over et hesteafsnit med højt specialise-
ret hospital, en stordyrspraksis med 2 udkørende biler og et undervisnings-
afsnit med operationsstuer

Undervisning

Kommende dyrlæger og veterinære forskere undervises på Instituttet og denne undervisning er et grundelement i instituttets virke. Instituttet råder over mange eksperter og gode faciliteter