Institut for Produktionsdyr og Heste – Københavns Universitet

3 institutter blev til 2 pr. 1. januar 2017
De tre veterinære institutter; Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab, Institut for Produktionsdyr og Heste samt Institut for Veterinær Sygdomsbiologi er blevet fusioneret til to nye institutter; Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab og Institut for Klinisk Veterinærmedicin. Læs mere
Denne hjemmeside er derfor midlertidig indtil de to ny institutters hjemmesider er klar.

Institut for Produktionsdyr og Heste 

Instituttet hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og er et af tre institutter på husdyr- og veterinærområdet. Den faglige organisation består af Universitetshospitalet for Store Husdyr og de fire disciplinorienterede sektioner: Medicin og Kirurgi, Produktion og Sundhed, Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse samt Veterinær Reproduktion og Obstetrik.
Instituttet var tidligere en del af Landbohøjskolen / KVL.

Forskning

Instituttet udfører forskning indenfor husdyr- og veterinærvidenskab. Forskningen favner bredt og strækker sig lige fra det molekylære niveau over enkeltdyr og besætninger til populatio-
ner

Centre & Samarbejder

Instituttet råder over nogle centre med
fokus på fx svine- og kvægproduktion og laver forskningssamarbejder med andre universiteter, organisationer, myndigheder og erhvervsvirksomheder i ind- og udland

Hospitalet for Store Husdyr

Hospitalet danner rammen for uddan-
nelse og oplæring af dyrlæger og råder over et hesteafsnit med højt specialise-
ret hospital, en stordyrspraksis med 2 udkørende biler og et undervisnings-
afsnit med operationsstuer

Undervisning

Kommende dyrlæger og veterinære forskere undervises på Instituttet og denne undervisning er et grundelement i instituttets virke. Instituttet råder over mange eksperter og gode faciliteter