Veterinære (kliniske) kompetencer indlæres via spil – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IPH > Nyheder > 2016 > PPP læringsspil

27. april 2016

Veterinære (kliniske) kompetencer indlæres via spil

Professional Pig Practice (PPP)

Ovennævnte er titlen på et læringsspil, designet til at indøve veterinære (kliniske) kompetencer "i praksis". Dette opnås ved at spilleren foretager virtuelle besætningsbesøg.

Som spiller starter du med at trække en tilfældig besætning med et foruddefineret problem (sygdom/velfærd/andet). En kort anamnese er indført i spillets ”journal” og giver dig de første informationer.

Dit besøg starter ved stalddøren og ved indgang i besætningen skal smittebeskyttende procedurer udføres korrekt (tøjskift, vask af hænder etc.). Der vil være forskellige muligheder for dialog med landmanden, hvoraf nogle leder til vigtig information, andre ikke. Ved at vælge en sti (peg-og-klik) vises en videosekvens, hvor grise udviser de for sygdommen karakteristiske symptomer / adfærd. Visse af dyrene kan udvælges til nærmere undersøgelser og afsluttende obduktion, hvor der vises nærbilleder af typiske patologiske forandringer (makro- og mikroskopiske), som du skal opdage og identificere korrekt.

Du kan indsende materiale til laboratorieundersøgelse, og resultaterne heraf skrives automatisk i journalen sammen med alle andre vigtige observationer og informationer. Relevant lovgivning, f.eks. vedrørende dyrevelfærd og medicinering integreres og eksemplificeres. Der er planlagt udvikling af 20-25 spil-moduler om specifikke svinesygdomme samt 3-4 moduler, der omhandler velfærdsproblemer og vurdering heraf, bl.a. med udgangspunkt i Egenkontrolprogrammet. Velfærdsdelen af spillet udvikles med særligt fokus på landbrugsskolelever, men omfatter desuden specielle forløb, tilpasset besætningsdyrlægen og Fødevarestyrelsens (FVST) kontrollører.

Du kan spille med alle tre "kasketter"; landmand, dyrlæge og kontrollør og gennemgå de elementer, der er specifikke for hver gruppe. Dette vil sikre mere fokus på dyrevelfærd i staldene set fra flere synsvinkler, og vil også medvirke til en øget forståelse imellem de tre faggrupper samt bedre overensstemmelse i vurderingen af velfærdsproblemer. Alle besøg afsluttes med at du vælger den rigtige diagnose / problem og foreskriver korrekt behandling eller anden aktion. Spillet minder om adventure-/simulationspil, og der optjenes points ved korrekt ageren.

Konceptet for PPP (fagligt indhold, opgaver, points etc.) udvikles i samarbejde mellem KU-SUND, KU-HUM, CPH-Pig, VSP, FVST, Landbrugsskolerne samt Fenris Film og Multimedia ApS. Spillet tilpasses og afprøves løbende ud fra resultater fra to tre-årige PhD forløb med hovedområder indenfor udvikling, evaluering og videnskabelig dokumentation af (elektroniske) læringsprincipper. Projektet kombinerer veterinære og landbrugsfaglige kompetencer og forskning, pædagogiske discipliner og computerteknologi. Udover to 1/3 stipendier fra IPH støttes PPP af Svineafgiftsfonden samt Videncenter for Dyrevelfærd (FVST)

Yderligere information

Kontakt Lektor Helle Stege, tlf. 3533 2836, e-mail: hst@sund.ku.dk

Links