Centre & Samarbejder – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IPH > Om Instituttet > Centre & Samarbejder

Centre & Samarbejder

Instituttet har andele i flere specialcentre og en masse inden- og udenlandske samarbejder, for gennem tværfagligt arbejde bedst muligt at afdække de forskellige aspekter indenfor et givet felt. Instituttet dækker også et meget stort område, der hedder Dyrevelfærd, blandt andet gennem ”Videncenter for Dyrevelfærd”. 

HERD

HERD - Centre for Herd-oriented Education, Research and Development - er et forsknings- og undervisningscenter ved Københavns Universitet. I HERD fokuseres der på hele besætninger med udgangspunkt i at optimere produktionen, velfærden og sundheden hos produktionsbesætningerne. Forskningen og undervisningsaktiviteterne i HERD inkluderer alle aspekter lige fra dem primære animalske fødevarepro-duktion til spørgsmål om fødevaresikkerhed, ofte omtalt som "One-Health" (or stable-to-table).

CPH Pig

Center for research in pig production and health øger, samler og synliggør svineforskningen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og tjener som platform for en styrket indsats i forskning, innovation, myndighedsbetjening og uddannelse og et styrket samarbejde med erhverv, GTS-institutter, myndigheder og universiteter både nationalt og internationalt.

PigIT

PigIT er en strategisk forskningsalliance grundlagt i 2011 baseret på et sponsorat fra Danish Council for Strategic Ressearch. Alliancen har tre partnere; Københavns Universitet, Aarhus Universitet og The Pig Research Centre samt to affilierede partnere TNM A/S og Skov A/S).

BioChild

BioChild konsortiet (Genetik og Systembiologi vedrørende Fedme hos Børn i Indien og Danmark) er et forskningssamarbejde, der involverer to universiteter, tre hospitaler og et statsligt forskningsinstitut. Det er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd (InnovationsFonden) og det indiske Department of Biotechnology. Projektet har til formål, ved hjælp af data fra børnekohorter og en grisemodel, at afsløre hvilke gener og DNA-varianter, der forårsager fedme og relaterede metaboliske sygdomme hos børn fra de to lande samt at give dybere indsigt i systembiologiske mekanismer bag fedme. Yderligere oplysninger findes på: www.biochild.ku.dk

GIFT

GIFT konsortiet (Genomisk Forbedring af Fertiliseringsegenskaber hos Dansk og Brasiliansk Kvæg) er et forskningssamarbejde mellem fire universiteter og tre reproduktive/bioteknologiske virksomheder i Danmark og Brasilien. Det er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd (InnovationsFonden) og State of São Paulo Research Foundation (FAPESP). GIFT har til formål at integrere avanceret teknologi inden for in vitro embryoproduktion, genomisk selektion og systemgenetik med henblik på at forbedre både malke- og kødkvægproduktion. Yderligere oplysninger kan findes på: www.gift.ku.dk

Videncenter for Dyrevelfærd

Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) er et samarbejde mellem myndigheder og universiteter, som har til formål at styrke indsatsen på dyrevelfærdsområdet. ViD har siden starten af 2010 haft til opgave at opsamle og formidle viden om dyrevelfærd.

Derudover igangsætter ViD hvert år nye projekter på de områder, hvor der især er problemer med dyrevelfærden – en indsats der komplementerer den indsats der i øvrigt foregår på universiteterne.

 

Assendrup

Assendrup Hovedgård ejes af Grut-Hansens Legatstiftelse og drives som et traditionelt landbrug med kvægbesætning og markbrug. Assendrup og KU har indgået aftale om, at gårdens besætning stilles til rådighed for KUs studerende og ansatte i forbindelse med undervisnings- og forskningsopgaver.

Læs mere om Assendrup Hovedgård og samarbejdet mellem Assendrup og KU.